Какво представлява донорството?

Донорството на органи е безвъзмезден акт на даряване органите на починал пациент или здрав човек (като здравият човек може да дари единствено част от черен дроб, костен мозък или един бъбрек), с цел те да бъдат присадени на нуждаещи се от трансплантация пациенти.

  • Трупното донорство може да се реализира при категорично установена мозъчна смърт и декларирано от близките на починалия съгласие за даряване.

  • В случаите на живо донорство, съгласието се регистрира също по законово определен начин. Изисква се собственоръчен подпис на донора.

Важно е да знаем, че при трупното донорство животът и качеството на живот на всеки нуждаещ се от трансплантация зависят от благородството на починалия и неговите близки.