Чакащи за трансплантация към 1 ноември 2019 г.

От началото на 2019 г. до началото на месец ноември тази година в България са извършени общо 44 трансплантации:

  • 29 трансплантации на бъбрек (20 от трупен донор и 9 от жив донор);

  • 12 трансплантации на черен дроб (9 от трупен донор и 3 от жив донор);

  • 2 трансплантации на сърце.

  • 1 трансплантация на бял дроб

  • В листата на чакащите за трансплантация към средата на месец октомври обаче фигурират имената на 1151 български граждани

Обективна представа за това къде се намира България дават данните, събирани всяка година от Глобалната обсерватория по донорство и трансплантации (GODT). Обобщените данни за 2017 г. (данните за 2018 г. ще бъдат изнесени в началото на 2020 г.) показват незавидната позиция, която България заема спрямо държавите-членки на ЕС по отношение на донорството и трансплантацията. От водеща държава, извършила една от първите в света трансплантации още в далечната 1969 г., днес страната ни изостава.

Докато държави като Австрия, Словения, Италия, Чехия, Финландия, Унгария, Ирландия и Швеция имат от 16 до 25 донора на един милион население, то през 2018 г. броят на трупните донори в България е 16, което представлява 2,66 донора на един милион население. В Испания този показател е 111.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
Бъбрек 1041
Черен дроб 50
Сърце 41
Бял дроб 19
Панкреас 10
Тънко черво 0

Чакащи за трансплантация

В световен мащаб броят на донорските ситуации е крайно недостатъчен. Всеки ден по света умират хора, които не успяват да дочакат животоспасяващата за тях трансплантация.
В България към 1 ноември тази година броят на чакащите за трансплантация български граждани е 1151. Най-много са нуждаещите се от присаждане на бъбрек – това са 1041-ма души. От трансплантация на черен дроб се нуждаят 50-ма, а от сърце – 41. Своята белодробна трансплантация очакват 19 български граждани.