Координатори по донорство

№ по ред

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ / по азбучен ред /

АДРЕС

УПРАВИТЕЛ/ДИРЕКТОР НА ЛЗ

ЛИЦА ПО ЧЛ. 15 Г НА ЛЗ
/координатори по донорство/

1

УМБАЛ "БУРГАС" АД

гр. Бургас 8000 ул. Стефан Стамболов №73

Изпълнителен директор
д-р Бойко Миразчийски

д-р Милена Минева
заместник: д-р Здравка Инджова

2

МБАЛ-ВАРНА КЪМ ВМА" АД, ГР. ВАРНА

гр. Варна 9010
ул. Христо Смирненски №3

Началник на МБАЛ
полк. проф. д-р Ивайло Въжаров

д-р Борис Петров
заместник: д-р Даниел Василков

3

УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ЕАД ВАРНА

гр. Варна 9010
ул. Христо Смирненски №1

Изпълнителен директор
проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

проф. д-р Вилиян Платиканов
заместник: д-р Валентин Маринчев
заместник: д-р Николай Младенов

4

МОБАЛ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново 5000
ул. Ниш №1

Изпълнителен директор
д-р Красимир Попов

д-р Сибила Маринова
заместник: д-р Ваня Лъчезарова

5

МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД - ГР. ГАБРОВО

гр. Габрово 5300 ул. Илия- Детския №1

Изпълнителен директор
д-р Минко Михов

д-р Георги Иванов
заместник: д-р Николай Влаев

6

МБАЛ "ДОБРИЧ" АД

гр. Добрич 9003 ул. Панайот Хитов №24

Изпълнителен директор
д-р Георги Желязков

д-р Митко Груев
заместник: д-р Михаил Михайлов

7

МБАЛ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" ГР. КЮСТЕНДИЛ

гр. Кюстендил 2500,
пл. 17-ти януари №1

Изпълнителен директор
д-р Александър Величков

д-р Андон Арабаджиев
заместник: д-р Александър Антимов

8

МБАЛ "Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ "АД, ГР. МОНТАНА

гр. Монтана 3400
ул. Сирма войвода №4

Изпълнителен директор
д-р Тодор Тодоров

д-р Калина Йосифова
заместник: д-р Анелия Ранчинска /АИЛ/

9

УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД - ПЛЕВЕН

гр. Плевен 5800 ул. Георги Кочев №8-А

Изпълнителен директор
доц. д-р Цветан Луканов, д.м.

д-р Георги Димитров
заместник: д-р Иво Стефанов

10

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД - ГР. ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4002
бул. Пещерско шосе №66

Изпълнителен директор
проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.н.

д-р Костадин Чифлигаров
заместник: доц. д-р Чавдар Стефанов

11

УМБАЛ "ПЛОВДИВ"АД

гр. Пловдив 4003
бул. България №234

Изпълнителен директор
д-р Динчо Генев

д-р Йордан Стоилов
заместник: д-р Спас Илиев

12

МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД

гр. Панагюрище
ул. Георги Бенковски № 100

Управител
д-р Явор Дренски

д-р Дончо Ташков
заместник: д-р Тодор Бургуджиев

13

МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" АД - РАЗГРАД

гр. Разград 7200, ул. Коста Петров №2

Изпълнителен директор

д-р Левент Али Апти
заместник: д-р Георги Кулишев

14

УМБАЛ "КАНЕВ" АД - РУСЕ

гр. Русе 7002
ул. Независимост №2

Изпълнителен директор
д-р Иван Иванов

д-р Красимир Теодосиев
заместник: д-р Саша Александрова-Джунова

15

УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" ООД

гр. Русе 7013
ул. „Рига“ №35

Управител
д-р Ивелин Йоцов

д-р Бланш Ангелова-Котова
заместник: д-р Илиян Дамянов

16

МБАЛ - СОФИЯ КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

гр. София 1606
бул. Св. Георги Софийски №3

Началник на ВМА
Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н.

д-р Слави Асов
заместници: д-р Илиян Иванчев
заместник: д-р Венцислав Димов

17

УМБАЛ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ АД

гр. София 1709
жк. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1

Изпълнителен директор
д-р Славчо Близнаков

доц. Мария Костадинова
заместник: д-р Симеон Кузманов

18

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

гр. София 1527
ул. Бяло море №8

Изпълнителен директор
Любомир Пенев

д-р Мая Младенова
заместник: д-р Изабела Траянова

19

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

гр. София 1606 бул. Тотлебен №21

Изпълнителен директор
д-р Валентин Димитров

д-р Христо Христов

20

МБАЛ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД

гр.София 1309
ул. Коньовица №65

Изпълнителен директор
проф. д-р Росен Петков

д-р Димитър Маджаров
заместници: д-р Стоян Бакалов

21

МБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ"

гр. София 1407
ул. Козяк 1

Директор
д-р Христо Стоянов

д-р Огнян Шаламанов
заместници: д-р Ясен Мутафов

22

"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА" ЕАД

гр. София 1407 бул. Никола Вапцаров №51 Б

Изпълнителен директор
д-р Венелина Милева

д-р Биляна Каменова
заместник: д-р Благовеста Радославова

23

МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД, СОФИЯ

гр. София 1113 ул. Д-р Любен Русев №1

Изпълнителен директор
проф. д-р Иван Миланов

доц. Милена Миланова
заместник: проф. д-р Параскева Стаменова

24

ПЕТА МБАЛ ЕАД СОФИЯ

гр. София 1233 бул. Ген. Николай Г. Столетов №67 А

Изпълнителен директор
д-р Борил Петров

д-р Людмила Маджарова
заместник: д-р Любомир Денчев

25

МБАЛ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН" АД

гр. Сливен 8800 ул. Христо Ботев №1;

Изпълнителен директор
д-р Васислав Петров

д-р Христо Василев
заместник: д-р Стоян Митков

26

МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ "АД ГР. СМОЛЯН

гр. Смолян 4700 бул. България №2

Изпълнителен директор
д-р Марин Даракчиев

д-р Миглена Гюненлиева
заместник: д-р Венцислав Проданов

27

УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД - СТАРА ЗАГОРА

гр.Стара Загора 6002
бул. Столетов №2

Изпълнителен директор
доц. д-р Йовчо Йовчев

доц. Георги Арабаджиев
заместник: д-р Петко Михайлов

28

МБАЛ "СИЛИСТРА" АД

гр. Силистра 7500
ул. Петър Мутафчиев №80

Изпълнителен директор
д-р Васил Славов

д-р Радослав Неделчев
заместници: д-р Милена Русчева
заместници: д-р Данчо Данаилов

29

МБАЛ "ШУМЕН" АД

гр. Шумен 9700
ул. Васил Априлов №63

Изпълнителен директор
д-р Димитър Костов

д-р Петко Загорчев
заместник: д-р Димитър Димитров

30

МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЯМБОЛ АД

гр. Ямбол 8600 ул. Панайот Хитов №30

Изпълнителен директор
д-р Панайот Диманов

д-р Георги Манчев
заместник: д-р Соня Апостолова-Герджикова