Попълването на донорската карта може да спаси човешки живот

Попълването на тази карта изразява Вашето съгласие да бъдете донор на органи, единствено след категорично доказана настъпила мозъчна смърт. Тази карта няма юридическа стойност. Последното решение взимат Вашите близки. Говорете за донорството с тях.

Принтирай картата
Да! За Живот! Донорска карта - предна страна.

Какво представлява „Донорската карта“?

Като част от Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“ (кампанията е в изпълнение на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.) Министерството на здравеопазването, заедно със своите партньори, създаде и разпространява „Донорска карта“. Тази карта изразява Вашето съгласие да бъдете донор на органи единствено в случай на настъпила и безспорно медицински констатирана мозъчна смърт.

За лекарите и институциите в България тази карта няма официална стойност. Тя е единствено знак за Вашето семейство и близки. Чрез нея те ще бъдат уведомени каква е Вашата воля приживе – какво е отношението Ви към донорството и бихте ли желали, ако с Вас се случи инцидент и изпаднете в мозъчна смърт, да спасите други човешки животи, ставайки донор.

Чрез картата целим да провокираме обществения дебат по темата и да повишим информираността на обществото относно органното донорство и възможностите на съвременната медицина в тази област.

Попълване и съхранение на „Донорската карта“

Ако подкрепяте Кампанията „Да! За живот!“ и искате повече български граждани, нуждаещи се от трансплантация, да получат шанс за втори живот, помогнете ни посланията на Кампанията да достигнат до повече хора! За целта можете да изтеглите и попълните „Донорската карта“ от този сайт. В случай че не желаете – не взимайте „картата“, но говорете с близките и приятелите си – обяснете им какво Ви спира! Чуйте и тяхното мнение!
Носете „Донорската карта“ със себе си. В случай че нещо се случи с Вас и изпаднете в мозъчна смърт, в картата фигурират името и телефонът на човека, който желаете да бъде потърсен веднага (тази карта може да бъде от полза на органите на реда и при други ситуации)!

Юридическа стойност

„Донорската карта“ няма юридическа/ правна стойност.
Важно е да знаете, че окончателното решение за органно донорство взимат роднините на починалото лице.

Съгласие за донорство

Всеки български гражданин има право приживе да декларира отказ от дарителство. Редът за това е разписан в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

Как мога да получа Донорска карта?

Ако искате да притежавате Донорска карта, можете да пишете до Министерство на здравеопазването – дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ (София, 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5) или да изпратите имейл на адрес: donorskakarta@mh.government.bg

Всеки може да заяви до четири карти, които ще му бъдат изпратени по пощата. За целта просто трябва да посочите вашите имена, адрес и пощенски код на населеното място.